Logo Stichting BredaPhoto Fund


Het BredaPhoto Fund werd in 2016 opgericht met als doel een vermogensfonds te vormen dat de activiteiten van BredaPhoto ondersteunt. BredaPhoto is de grootste fototentoonstelling van de Benelux en vindt iedere twee jaar plaats in Breda. Tijdens deze zeven weken durende fototentoonstelling tonen nationale en internationale topfotografen Ė samen met nieuw talent Ė hun werk op aansprekende binnen- en buitenlocaties in het centrum van Breda. In 2020 vindt de negende editie van het BredaPhoto plaats van 9 september tot 25 oktober.

De stichting beheert de gelden die met de campagnes BredaPhoto Friends Join the club en BredaPhoto BusinessFriends worden geworven.

Doel
De stichting heeft als enig doel het geven van financiŽle steun aan BredaPhoto. Zij verkrijgt haar vermogen vanuit wervingsacties voor zakelijke en particuliere donateurs.

De organisatie
Het bestuur bestaat uit drie personen. De voorzitter vertegenwoordigt de Stichting BredaPhoto. De overige twee (onafhankelijke) leden van het bestuur zijn benoemd op persoonlijke titel. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

 

In 2020 bestaat het bestuur uit:

Michel Wesseling (voorzitter)

Marty Horeman (penningmeester)

Rob van der Pol (secretaris)

 

De stichting BredaPhoto Fund heeft geen werknemers. De uitvoerende taken, zoals de sponsorwerving, financiŽle administratie en secretariaatszaken, worden uitgevoerd door Stichting BredaPhoto. Het bestuur van de stichting vergadert formeel tenminste drie keer per jaar. Van de vergaderingen wordt verslag opgemaakt.

Fiscale positie
Stichting BredaPhoto Fund is een stichting zonder winstoogmerk en heeft in 2017 de ANBI status verkregen. Voor begunstigers (donateurs) van BredaPhoto Fund betekent dit dat zij gebruik kunnen maken van een extra voordelige fiscale regeling voor het doneren aan een culturele organisatie. (zie 
www.daargeefjeom.nl)

 

Contact

Voor nadere informatie kunt u een mail sturen aan fund@bredaphoto.nl

 

Adres
Speelhuislaan 155
4815 CD Breda

076-5329311
Nederland
IBAN NL75 ABNA0534121659
KvK 66792010


Downloads

  1. Statuten van de Stichting BredaPhoto Fund
  2. Jaarrekening 2017
  3. Jaarrekening 2018
  4. Jaarrekening 2019 (verwacht in oktober 2020)