De stichting BredaPhoto Fund werd eind 2016 opgericht voor het beheer van donateursgelden, met als doel een vermogensfonds te vormen dat de activiteiten van BredaPhoto International Photo Festival ondersteunt. Het festival staat voor artistieke kwaliteit, toegankelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid en zet de kracht van fotografie in voor sociale innovatie. De stichting beheert de gelden die met de campagnes BredaPhoto Friends Join the club en BredaPhoto Business Circle worden geworven.

Doel
De stichting heeft als enig doel het ondersteunen van BredaPhoto Festival. Zij verkrijgt haar vermogen vanuit wervingsacties voor donateurs. De organisatie heeft tot doel om op een zo gunstig mogelijke wijze vermogen op te bouwen en te beheren.

De organisatie
Het bestuur bestaat uit drie personen. De voorzitter vertegenwoordigt de Stichting BredaPhoto. De overige twee (onafhankelijke) leden van het bestuur zijn benoemd op persoonlijke titel en zijn afkomstig uit het bedrijfsleven. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. De stichting BredaPhoto Fund heeft geen werknemers. De uitvoerende taken, zoals de sponsorwerving, financiele administratie en secretariaatszaken, worden uitgevoerd door Stichting BredaPhoto. Het bestuur van de stichting vergadert formeel tenminste drie keer per jaar. Van de vergaderingen wordt verslag opgemaakt.

Fiscale positie
Stichting BredaPhoto Fund is een stichting zonder winstoogmerk en zal in 2017 de ANBI status verkrijgen. Voor begunstigers (donateurs) van BredaPhoto Fund betekent dit dat zij gebruik kunnen maken van een extra voordelige fiscale regeling voor het doneren aan een culturele organisatie (zie www.daargeefjeom.nl)


Contactpersoon
Marjorie van Geenhuizen, sponsorwerver en relatiemanager
marjorie@bredaphoto.nl


Adres
Parade 10
4811 DZ Breda
Nederland
IBAN NL75 ABNA0534121659
KvK 66792010


Downloads


www.bredaphoto.nl